China Office 페이지 비주얼이미지

China Office

HOME  > Overseas Branch  > China Office
China Office   
Direcktur - Shao Tian Xing
[ China Office ]
 

KOREAN LANGUAGE CENTER
DALIAN OCEAN UNIVERSITY,52 HEISHIJIAO-JIE SHAHEKOU-QU DALIAN, LIAONING ,CHINA

Email : shaotianxing@hanmail.net
Tel : 0411-84762129